Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:59
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot provizornih biljega, pretisci na marke Rijeke i jedan mađarski biljeg.

Opis: Lot provizornih biljega, pretisci na marke Rijeke i jedan mađarski biljeg.
  • Lot provizornih biljega, pretisci na marke Rijeke i jedan mađarski biljeg.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 171
  • Kategorija: Rijeka
  • Kvaliteta: