Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 9:52
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot tri dokumenta s provizornim biljezima izdanima za Tirol, Julijsku Krajinu i Dalmaciju

Opis: Lot tri dokumenta s provizornim biljezima izdanima za Tirol, Julijsku Krajinu i Dalmaciju. Rijetko i u dobroj kvaliteti.
  • Lot tri dokumenta s provizornim biljezima izdanima za Tirol, Julijsku Krajinu i Dalmaciju
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 185
  • Kategorija: Dalmacija