Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Novinska pasica frankirana markom Michel br. 29 i poništena žigom pošte Lovran 21.05. 1866?

Opis: Novinska pasica frankirana markom Michel br. 29 i poništena žigom pošte Lovran 21.05. 1866? Upućeno u Volosko i vraćena u Lovran. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Novinska pasica frankirana markom Michel br. 29 i poništena žigom pošte Lovran 21.05. 1866?
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 33
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: