Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.2.2023. 23:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije BOSANSKA BLATNICA preko Teslića u Pakrac,

Opis: Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije BOSANSKA BLATNICA preko Teslića u Pakrac, rijedak žig poštanske agencije. Nešto slabije vidljiv.
  • Paketna karta za paket upućen iz poštanske agencije BOSANSKA BLATNICA preko Teslića u Pakrac,
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 665
  • Kategorija: SHS Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: