Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.4.2024. 20:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

PANSION "KALAMOTA" na Koločepu

Opis: PANSION "KALAMOTA" na Koločepu, turistički reklamni letak, oko 1920.
  • PANSION "KALAMOTA" na Koločepu
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1060
  • Kategorija: Dubrovnik