Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.6.2024. 23:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Parlament 1 kruna četverac s atraktivnim pomakom pretiska.

Opis: Parlament 1 kruna četverac s atraktivnim pomakom pretiska.
  • Parlament 1 kruna četverac s atraktivnim pomakom pretiska.
  • Aukcija: Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 93
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: **/*