Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 22:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pierre Mortier: Vrana i Islan, vedute. Amsterdam, 1704.

Opis: Pierre Mortier: Vrana i Islan, vedute. Amsterdam, 1704. Stari hrvatski grad Vrana i nekadašnje sjedište istoimenog feudalnog posjeda nalazi se pored Vranskog jezera u Dalmaciji. Mortierova veduta prikazuje utvrdu i naselje Vrana nakon što su 1527. godine osvojeni od Turaka, kada su njome upravljali turski velikaši iz porodice Atlagića i Durakbegovića. U prvom planu je utvrda Vrana kao četvrtasta utvrda sa visokom šesterostraničnom kulom na kojoj je istaknuta turska zastava. U pozadini vidimo naselje Vranu, s jednom od tadašnjih džamija (Vrana u tursko doba imala je ukupno tri džamije). Istu vedutu izdao je Vincenzo Maria Coronelli u svom atlasu “Isolario dell Atlante Veneto”, pa je ova Mortierova veduta samo pretisak Coronellijeve. U vrijeme izdanja Mortierovog atlasa u kojem je objavljena i ova veduta, Vrana više nije bila u turskoj vlasti. Naime, nakon potiskivanja Turaka 1684. godine, Vrana je ponovno bila mletačka utvrda. Veduta Islama preuzeta je u potpunosti iz Coronellijevog atlasa “Isolario dell Atlante Veneto”. Objavljena je u Mortierovu atlasu na stranici 197. Veduta prikazuje Islam, danas naselje u zadarskom zaleđu, koje je između 1538. i 1684. godine bilo pod turskom upravom. Sve do početka Ciparskog rata 1570. godine Islam je bio turska pogranična utvrda. Ovdje ga vidimo dok je još bio pod turskom upravom. Nakon potiskivanja Turaka 1684. godine, Islam ponovo postaje mletačka utvrda. Utvrda Islama prikazana je kao četverokutna utvrda s dva  četverokutna bastiona postavljena dijagonalno. U podgrađu vidimo selo Islam. Na prilaznom putu, autor je ucrtao dva turska vojnika. Bakrorez, stanje odlično.
  • Pierre Mortier: Vrana i Islan, vedute. Amsterdam, 1704.
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 985
  • Kategorija: Dalmacija