Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 21:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Stona (STAGNO) u Gruž (GRAVOSA) 05.09. 1857.

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Stona (STAGNO) u Gruž (GRAVOSA) 05.09. 1857. Frankirano markom 3 kr. Trag vodoravnog savijanja koji je zahvatio marku uz donji rub. Dolaz na poleđini.
  • Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Stona (STAGNO) u Gruž (GRAVOSA) 05.09. 1857.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 31
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: