Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 21:41
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata upućeno iz SPALATO (Split) u LESIN (Hvar) 1836.

Opis: Pismo manjeg formata upućeno iz SPALATO (Split) u LESIN (Hvar) 1836. Pisano na vodoznakom zaštićenom papiru, dobra kvaliteta.
  • Pismo manjeg formata upućeno iz SPALATO (Split) u LESIN (Hvar) 1836.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 10
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: