Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim i vrlo zanimljivim sadržajem upućeno iz CAPODISTRIA (Kopar) u ZARA (Zadar) 14.01. 1849 godine.

Opis: Pismo s kompletnim i vrlo zanimljivim sadržajem upućeno iz CAPODISTRIA (Kopar) u ZARA (Zadar) 14.01. 1849 godine. Rjeđi plavi žig pošte Capod.Istria. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim i vrlo zanimljivim sadržajem upućeno iz CAPODISTRIA (Kopar) u ZARA (Zadar) 14.01. 1849 godine.
  • Aukcija: Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 677
  • Kategorija: Slovenija
  • Kvaliteta: