Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 19:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DA DIGNANO (Vodnjan) u TRIEST (Trst) 08.06. 1839.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DA DIGNANO (Vodnjan) u TRIEST (Trst) 08.06. 1839. Pisano na njemačkom, dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DA DIGNANO (Vodnjan) u TRIEST (Trst) 08.06. 1839.
  • Aukcija: Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 8
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: