Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 21:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rajevog Sela u Brod preko Vinkovaca 08.11. 1869.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rajevog Sela u Brod preko Vinkovaca 08.11. 1869. Tranzit i dio dolaznog na poleđini. Trag vodoravnog savijanja. Rijedak žig pošte Rajevo Selo u lijepoj kvaliteti.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Rajevog Sela u Brod preko Vinkovaca 08.11. 1869.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 42
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: