Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 21:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 19.11. 1844.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 19.11. 1844. Primatelj episkop Grkokatoličke crkve Gabriel Smičiklas. Zanimljivo i u dobroj kvaliteti.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 19.11. 1844.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 21
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: