Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 19:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra u Trst 26.02. 1864.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra u Trst 26.02. 1864. Fankirano s markom Michel br. 34. Trag vodoravnog savijanja ali ne preko marke. Dolaz na poleđini.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra u Trst 26.02. 1864.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 40
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: