Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DIAKOVAR (Đakovo)

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DIAKOVAR (Đakovo) preko WERPOLIE (Vrpolje) i WINKOVZE (Vinkovaca) u Županju 23.09. 1859. Tranziti na poleđini. Odlična kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz DIAKOVAR (Đakovo)
  • Aukcija: Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 9
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta:
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.