Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzet) u TRIEST 1839.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzet) u TRIEST 1839. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzet) u TRIEST 1839.
  • Aukcija: Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 5
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta:
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.