Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 7:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Virje 24.12. 1864.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Virje 24.12. 1864. Frankirano s Michel br. 32. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Virje 24.12. 1864.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 39
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: