Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.6.2023. 7:55
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 29.11. 1844.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 29.11. 1844. Primatelj episkop Grkokatoličke crkve Gabriel Smičiklas. Tranzit na poleđini. Zanimljivo i u dobroj kvaliteti.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WIEN (Beč) u KREUTZ (Križevci) 29.11. 1844.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 20
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: