Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.2.2023. 0:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u LESINA (Hvar) 28.05. 1848.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u LESINA (Hvar) 28.05. 1848. Rijedak otisak žiga ZARA u plavoj boji. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u LESINA (Hvar) 28.05. 1848.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 13
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta:
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.