Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.2.2024. 2:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo upućeno iz Čakovca u Varaždin 24.01. 1875 godine.

Opis: Pismo upućeno iz Čakovca u Varaždin 24.01. 1875 godine. Dolaz na poleđini. Trag vodoravnog savijanja ali ne preko marke.
  • Pismo upućeno iz Čakovca u Varaždin 24.01. 1875 godine.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 69
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: