Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.2.2024. 3:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo upućeno prugom BROD-NAGY KANIZSA 26 ZS u Gjulaves 08.08. 1908.

Opis: Pismo upućeno prugom BROD-NAGY KANIZSA 26 ZS u Gjulaves 08.08. 1908. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Pismo upućeno prugom BROD-NAGY KANIZSA 26 ZS u Gjulaves 08.08. 1908.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 79
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: