Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.6.2024. 23:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Poštanska predatnica za preporučenu pošiljku upućenu iz Broda na Savi 07.03. 1900.

Opis: Poštanska predatnica za preporučenu pošiljku upućenu iz Broda na Savi 07.03. 1900. Dofrankirana biljegom s prednje strane i BiH biljegom na poleđini. Zaderan gornji rub. Zanimljivo.
  • Poštanska predatnica za preporučenu pošiljku upućenu iz Broda na Savi 07.03. 1900.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 84
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: