Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.2.2024. 18:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Povratnica za preporučeno pismo upućeno u Bašćansku Dragu preko Rovinja i Baške 04.08. 1910.

Opis: Povratnica za preporučeno pismo upućeno u Bašćansku Dragu preko Rovinja i Baške 04.08. 1910. Potvrda uručenja žig poštanske agencije BESCAVALLE/BAŠĆANSKA DRAGA. Dobra kvaliteta.
  • Povratnica za preporučeno pismo upućeno u Bašćansku Dragu preko Rovinja i Baške 04.08. 1910.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 55
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: