Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 8:20
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Pečuha u Osijek 11.04. 1920.

Opis: Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Pečuha u Osijek 11.04. 1920. Frankirano kombinacijom mađarski i provizornih maraka za Baranju. Odlična kvaliteta.
  • Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Pečuha u Osijek 11.04. 1920.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 152
  • Kategorija: Baranja
  • Kvaliteta: