Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.6.2024. 1:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Oriovca u Sv. Ivan Zelinu kćeri ljekarnika Hefflera 18.08. 1908.

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Oriovca u Sv. Ivan Zelinu kćeri ljekarnika Hefflera 18.08. 1908. Zanimljiva frankatura na poleđini.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Oriovca u Sv. Ivan Zelinu kćeri ljekarnika Hefflera 18.08. 1908.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 74
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: