Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 23. 12. 1918.

Opis: Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 23. 12. 1918. Adresirano na Rudolfa Valića akademskog slikara. Koverta je frankirana nizom hrvatskih provizornih krunidbenih maraka i markama od 6 i 10 fill. provizornog niza žetelice. Rijetka frankatura, fotoatest Bilandžić.
  • Preporučeno pismo upućeno loko Zagreb 23. 12. 1918.
  • Aukcija: Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 102
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: