Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 21:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno upućeno pismo iz Splita u Zagreb 16.07. 1941.

Opis: Preporučeno upućeno pismo iz Splita u Zagreb 16.07. 1941. Vrlo atraktivno frankirano četverobojnom frankaturom. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Preporučeno upućeno pismo iz Splita u Zagreb 16.07. 1941.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 498
  • Kategorija: Talijanska okupacija Hrvatske 1941-1943
  • Kvaliteta: