Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.2.2024. 6:01
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Sarajeva 14.02. 1920.

Opis: Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Sarajeva 14.02. 1920. Mješovito frankirano redovnim i porto markama izdanja za Sloveniju. Zanimljivo i atraktivno.
  • Preporučeno i žurno pismo upućeno iz Sarajeva 14.02. 1920.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 669
  • Kategorija: SHS Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: