Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.2.2024. 19:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Nove Gradiške u Pakrac 23.07. 1877.

Opis: Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Nove Gradiške u Pakrac 23.07. 1877. Tranziti i dolaz na poleđini. Marka 10 kr. oštećena.
  • Preporučeno i žurno upućeno pismo iz Nove Gradiške u Pakrac 23.07. 1877.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 65
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: