Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.6.2023. 3:46
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Brčkog 23.02. 1920 u Sarajevo.

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Brčkog 23.02. 1920 u Sarajevo. Frankirano dvama izdanjima za Sloveniju i BiH, dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Brčkog 23.02. 1920 u Sarajevo.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 661
  • Kategorija: SHS Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: