Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 3:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Starog Bara u Prag 28.01. 1917.

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Starog Bara u Prag 28.01. 1917. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Starog Bara u Prag 28.01. 1917.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 686
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: