Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 6:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno loko Sarajevo frankirano markom Michel br. 45 s pogreškom pretiska

Opis: Preporučeno pismo upućeno loko Sarajevo frankirano markom Michel br. 45 s pogreškom pretiska, nedostaje marka. Rijetko i atraktivno. Odlična kvaliteta.
  • Preporučeno pismo upućeno loko Sarajevo frankirano markom Michel br. 45 s pogreškom pretiska
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 658
  • Kategorija: SHS Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: