Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 4:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Češku.

Opis: Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Češku. Dobra kvaliteta ali nečitak žig.
  • Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Češku.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 687
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: