Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorna dopisnica dofrankirana i frankatura uz poštanski žig poništena vrlo zanimljivim promiđbenim žigom

Opis: Provizorna dopisnica dofrankirana i frankatura uz poštanski žig poništena vrlo zanimljivim promiđbenim žigom COMANDO-PRESIDIO ARDITI. Dobra kvaliteta.
  • Provizorna dopisnica dofrankirana i frankatura uz poštanski žig poništena vrlo zanimljivim promiđbenim žigom
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 173
  • Kategorija: Rijeka
  • Kvaliteta: