Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.11.2022. 8:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 0,50 kn na pelir papiru opisano u PS pod 2c.

Opis: Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 0,50 kn na pelir papiru opisano u PS pod 2c.
  • Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 0,50 kn na pelir papiru opisano u PS pod 2c.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1118
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **