Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.11.2022. 9:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar, PS br. 13 pomak pretiska.

Opis: Provizorno izdanje za Mostar, PS br. 13 pomak pretiska.
  • Provizorno izdanje za Mostar, PS br. 13 pomak pretiska.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1126
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **