Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.3.2024. 16:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIM - Numerijanus 282-284, antoninijan, XF

Opis: RIM - Numerijanus 282-284, antoninijan, XF
  • RIM - Numerijanus 282-284, antoninijan, XF
  • Aukcija: Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 12
  • Kategorija: Kovani novac - Rim