Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.5.2024. 3:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF

Opis: RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF
  • RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF
  • Aukcija: Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 9
  • Kategorija: Kovani novac - Rim