Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.2.2024. 3:51
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF

Opis: RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF
  • RIM - Trebonianus Gallus 251-253, antoninijan, VF/XF
  • Aukcija: Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 9
  • Kategorija: Kovani novac - Rim