Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2024. 4:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina IV. svezak V. Zagreb, 1922.

Opis: UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina IV. svezak V. Zagreb, 1922. Umjetnost je bio prvi jugoslavenski umjetnički almanah koji je donosio u svakom svesku stručne članke o slikarstvu, umjetnom obrtu, grafici i kiparstvu, biografije umjetnika, povijesne priloge te pregled izložbi u Jugoslaviji i Češkoj. Ovaj broj posvećen je Vlahi Bukovcu, sadrži mnoštvo reprodukcija njegovih djela kao i kritički osvrt na njegovu autobiografiju “Moj Život” od Dr. Ise Kršnjavog te o Bukovčevim djelima i njegovoj izložbi u Pragu 1921. od St. Strahinića. Meki uvez, 12 str teksta i 15 slika. 23,5x31,5 cm
  • UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina IV. svezak V. Zagreb, 1922.
  • Aukcija: Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 584
  • Kategorija: Knjige i časopisi