Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2024. 3:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina V. svezak I. Zagreb, 1923.

Opis: UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina V. svezak I. Zagreb, 1923. Umjetnost je bio prvi jugoslavenski umjetnički almanah koji je donosio u svakom svesku stručne članke o slikarstvu, umjetnom obrtu, grafici i kiparstvu, biografije umjetnika, povijesne priloge te pregled izložbi u Jugoslaviji i Češkoj. Ovaj broj predstavlja fragmente iz studije o Martinu Koluniću (Rotti) Šibenčaninu, najvećem hrvatskom grafičaru16 st. od profesora M. D. Gjurića. Meki uvez, 26 str (nedostaju str 23 i 24). 23x31 cm
  • UMJETNOST almanah za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Godina V. svezak I. Zagreb, 1923.
  • Aukcija: Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 585
  • Kategorija: Knjige i časopisi