Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 5:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

VUKOVAR, Koverta za recept ljekarne

Opis: VUKOVAR, Koverta za recept ljekarne iz Vukovara "Svetom Trojstvu" s otisnutim reklamama i dva recepta liječnika Stjepana Elesa i Jovana Mitrovića iz Vukovara 1929/35. Lošija kvaliteta koverte.
  • VUKOVAR, Koverta za recept ljekarne
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1095
  • Kategorija: Slavonija