Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2024. 4:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Zatvorena cjelina upućena iz Crnog Luga u Zagreb 06.03. 1885.

Opis: Zatvorena cjelina upućena iz Crnog Luga u Zagreb 06.03. 1885. Tranzit Lokve i dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta žigova pošte Crni Lug i Lokve.
  • Zatvorena cjelina upućena iz Crnog Luga u Zagreb 06.03. 1885.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 73
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: