Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 3:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Zatvorena dopisnica dofrankirana i upućena s Cetinja u München 13.08. 1896.

Opis: Zatvorena dopisnica dofrankirana i upućena s Cetinja u München 13.08. 1896. Dofrankirana markom 3 novčića IV izdanja. Odlična kvaliteta.
  • Zatvorena dopisnica dofrankirana i upućena s Cetinja u München 13.08. 1896.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 681
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: