Barac&Pervan auctions, Date: 08/12/2021 11:17
You are not logged in. Login

Auction 58 - Numismatic, Militaria

25 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD VIDEM

30 EUR

26 - 100 kruna, pretisak: OBČINA MERČNA SELA

30 EUR

27 - 100 kruna, pretisak: DAVČNI URAD ŠOŠTANJ

30 EUR

28 - 100 kruna, pretisak: ŽUPANSTVO OBČINE MOSTE; pretisak s markom: PODRUŽNICA AVSTRO-OGRSKE BANKE V LJUBLJANI

30 EUR

29 - 100 kruna, pretisak: KRAJNI ŠOLSKI SVET V VELIKIH LAŠČAH; pretisak s markom: V METLIKI DOLENJSKA POSOJILNICA REGISTROVANA ZADRUGA Z NEOMEJENIM ZADEVOM

65 EUR

30 - 100 kruna, pretisak: ŽUPANSTVO OBČINE SEVNICA; pretisak s markom:V TRBOVLJAH KMEČKA DELAVSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA

75 EUR

31 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD SEMIČ; pretisak s markom: DAVČNI URAD ŠOŠTANJ S.H.S.

75 EUR

32 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD ? OKRAJ GLAV. CELJE; pretisak s markom: KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA V VITANJU REGISTROVANA ZADRUGA Z NEOMEJENO ZADEVO

40 EUR

33 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD HARDEK PRI ORMOŽU; pretisak s markom: KRALJESTVO SRBOV HRVATOV IN SLOVENCEV DAVČNI URAD V ORMOŽU

90 EUR

34 - 100 kruna, pretisak: ŽUPANSTVO OBČINE CIRKOVCE OKRAJ PTUJ; pretisak s markom: DAVČNI URAD ŠOŠTANJ

50 EUR

35 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD V STANETINCIH; pretisak s markom: MJENJAČNICA HRVATSKE ESKOMPTNE BANKE

50 EUR

36 - 100 kruna, pretisak: OBČINSKI URAD VOJNIK PRI CELJU; pretisak s markom: POSOJILNICA ZA SLOVENJGRAŠKI OKRAJ V ŠT. ILJU POD TURJAKOM

50 EUR