Barac&Pervan auctions, Date: 08/12/2021 10:23
You are not logged in. Login

Auction 58 - Numismatic, Militaria

49 - 100 kruna, pretisak s markom: POSOJILNICA V CELJU

30 EUR

50 - 100 kruna, pretisak s markom: JADRANSKA BANKA PODRUŽNICA LJUBLJANA

20 EUR

51 - 100 kruna, pretisak: FINANČNA DEŽELNA BLAGAJNA LJUBLJANA

20 EUR

52 - 100 kruna, pretisak: ŽUPANSTVO NA TREBELNEM

15 EUR

53 - 1000 kruna, pretisak s markom: SPODNJOŠTAJERSKA LJUDSKA POSOJILNICA V MARIBORU; pretisak: HRANILNICA IN POSOJILNICA V SLOVENSKIH GORICAH V SV. LENARTU NA ŠTAJERSKOM

45 EUR

54 - 1000 kruna, pretisak: BEZIRKSHAUPTMANSTADT PETTAU / 12

45 EUR

55 - 1000 kruna, pretisak s markom: SPODNJOŠTAJERSKA LJUDSKA POSOJILNICA V MARIBORU; pretisak: KRAJNO GLAVARSTVO S.H.S. PTUJ

45 EUR

56 - 1000 kruna, pretisak: FINANČNO KRAJNO RAVNATELJSTVO V MARIBORU RED. BR.3

20 EUR

57 - 1000 kruna, pretisak: OBČ.(inski) GOSP.(odarski) SVET ŠKOCIJAN PRI MOKRONOGU

40 EUR

58 - 1000 kruna, pretisak: ŽUPANSTVO TRŽIŠČE

45 EUR

59 - 1000 kruna, pretisak s markom: PODRUŽNICA AUSTRO OGRSKE BANKE V LJUBLJANI; pretisak: KOMANDA IV. ARMEJSKE OBLASTI ZAGREB S.H.S.

35 EUR

XF 60 - OSIJEK dionica Dolnjogradski kazino, 10 guldena, 1.5.1881, 24,5x19,5 cm

50 EUR