Barac&Pervan auctions, Date: 08/12/2021 10:29
You are not logged in. Login

Auction 58 - Numismatic, Militaria

1919 overprints on austrian banknotes

9 - 10 kruna, pretisak OBČINSKI URAD SV. ANDREJA V LESKOVCU OKRAJ PTUJ

25 EUR

10 - 20 kruna, pretisak STEUERAMT CILLI / 5

20 EUR

11 - 50 kruna, pretisak OBČINSKI URAD DOBRNIČ

40 EUR

12 - 50 kruna, overprint I. with stamp: DAVČNI URAD S.H.S. ŠOŠTANJ

40 EUR

13 - 50 kruna, overprint I. with stamp: DAVKARIJA NARODNE VLADE SHS V BREŽICAH OB SAVI

75 EUR

14 - 50 kruna, overprint I. with stamp: HRANILNICA IN POSOJILNICA V BRASLOVČAH

60 EUR

15 - 50 kruna, overprint I. with stamp: FINANČNA DEŽELNA BLAGAJNA SHS V LJUBLJANI

30 EUR

16 - 50 kruna, overprint I. with stamp: JUGOSLOVANSKI KREDITNI ZAVOD V LJUBLJANI R.Z.Z.D.Z.

40 EUR

17 - 50 kruna, overprint OBČINSKI URAD ZAKOT OKRAJ BREŽICE

50 EUR

18 - 50 kruna, overprint ASSLING / JESENICE K.K.POST ALS STEMPEL-AMT / POSTNI KOT KOLAKOVNI URAD

50 EUR

19 - 50 kruna, pretisak I. s markom: POŠTNI ČEK.(ovni) URAD V LJUBLJANI / pretisak II. ćirilicom: nadzorništvo srp.nar. škole u vršačkoj i temišvarskoj eparhiji

40 EUR

20 - 50 kruna, pretisak I. s markom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V BRASLOVČAH ; pretisak II: K.K. BEZIRKSHAUPTMANSCHAFT RADMANNSDORF

70 EUR