Barac&Pervan auctions, Date: 06/04/2020 04:58
You are not logged in. Login

Giacomo Cantelli da Vignola – Dalmatia, Istria, Bosnia, Servia, Croatia e parte di Schiavonia, Rim 1684.

Description: Giacomo Cantelli da Vignola – Dalmatia, Istria, Bosnia, Servia, Croatia e parte di Schiavonia, Rim 1684. Ova Cantellijeva karta prikazuje sve današnje hrvatske zemlje osim najzapadnijeg dijela srednjovjekovne Slavonije (danas područje zapadno od Zagreba). Hrvatska je trebala biti prikazana u njezinim srednjovjekovnim granicama, no one su označene s mnogo nedostataka. Dalmacija je označena otprilike u granicama nekadašnje rimske provincije Dalmacije. Zagreb je označen dva puta, jednom kao Agram i drugi puta kao Zagrebia. U prikazu hidrografske mreže takoðer je mnogo nedostataka. Reljef je predočen metodom sjenčanih krtičnjaka. Karta je načinjena po starijim predlošcima, poglavito onim Gerharda Mercatora. Ipak, Cantelli je raspolagao i nekim novijim podacima o čemu mam svjedoči razlikovanje naselja pod kršćanskom i turskom upravom u Dalmaciji i Hercegovini, što znači da su mu bili poznati podaci o turskim osvajanjima tijekom 16. i 17. stoljeća. Naslov karte nalazi se u gornjem desnom uglu u kartuši s biljnim ornamentima. Mjerilo je izraženo u talijanskim, poljskim, njemačkim i ugarskim miljama. 62x50 cm
  • Giacomo Cantelli da Vignola – Dalmatia, Istria, Bosnia, Servia, Croatia e parte di Schiavonia, Rim 1684.
  • Auction: Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 604
  • Category: Maps, Views, Graphics