Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.3.2021. 21:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 57 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

* 127 - Jedanaest maraka sve s drugim tipom pretiska i atestom Šedivy.

50 EUR

128 - Michel br. 46/60 kompletna serija na isječcima žigosana žigom pošte Pečuh

40 EUR

* 129 - 13 maraka iz niza Michel 46/60 sve s pogreškama pretiska.

110 EUR

130 - Lot od deset maraka, parova ili četveraca sve s pogreškama pretiska i sve s atestima Šedivy

75 EUR

(*) 131 - Talijanska okupacija Dalmacije, pogreška pretiska 00 umjesto 60.

50 EUR

** 132 - Talijanska okupacija Dalmacije, porto niz PS br. 10/13

120 EUR

133 - Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem preporučeno upućeno iz Zadra u Split 16.09. 1921.

90 EUR

134 - Talijanska okupacija, razglednica Tolmina upućena preko vojne pošte 65 (PM 65) u Italiju 14.04. 1919

60 EUR

135 - Talijanska okupacija, čestitka pisana u Puli i upućena preko vojne pošte 92A u Italiju 29.09. 1919

60 EUR

136 - Talijanska okupacija, razglednica Zadra pisana u Zadru i upućena preko vojne pošte 78 (PM 78) u Šibenik 18.06. 1921

60 EUR

137 - Talijanska okupacija Dalmacije. Lot 6 provizornih dopisnica

50 EUR

138 - Talijanska okupacija Dalmacije, lot 5 provizornih dopisnica

45 EUR