Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.3.2020. 5:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

16. 05. 2020. 

održat će se naše aukcije, br. 55 NUMIZMATIKA I MILITARIJA i br. 56 KNJIGE, ZEMLJOVIDI, PLAKATI

Sve predmete na aukciji moći ćete uskoro vidjeti na web stranici, a prijavom možete sudjelovati u on-line nadmetanju.